»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Podkarpackie » Albigowa »

Albigowa

Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
15 2+P pneumatyczna pneumatyczna
Prospekt

W kościele parafialnym w Albigowej znajdują się organy zbudowane w 1913 r. przez firmę Braci Rieger jako opus 1912 . Jest to instrument typu multiplex. Ma dziesięć głosów realnych i pięć transmitowanych, rozdzielonych na dwa manuały i pedał.

Pierwsza informacja dotycząca tych organów pochodzi z 1918 r.: „C. K. Rząd zabrał 1 dzwon wagi 165 kg, 7 lichtarzy i 100 kg piszczałek organowych” . Około 1949 r. podczas elektryfikacji kościoła instrument wyposażono w elektryczną dmuchawę . Kolejny, dokładniejszy opis instrumentu znajduje się w inwentarzu parafialnym z 1975 r.: „Organ nowy 15 głosowy o 2 klawiaturach wykonany przez firmę „Braci Rieger” w Jägerndorf na Śląsku za cenę 6.900 K. austr. Oddany do użytku 29. II. 1913. W czasie wojny światowej Rząd austriacki zabrał z organu pryncypał największe piszczałki cynowe jako materjał nadający się na wyroby wojenne. Organ zostawał bez pryncypału aż do roku 1928. W tym roku w marcu sprowadzono pryncypał (piszczałki cynkowe) od firmy Braci Rieger z Czechosłowacji. Za pryncypał, cło, koszta przewozu, oczyszczenie i nastrojenie całego organu zapłacono 1.808 zł. 05 gr.”

W 2000 r. remont organów wykonała firma Stanisława Karpeckiego z Przemyśla. Zmieniono wtedy trzy głosy.

Prospekt neoklasycystyczny z elementami neogotyckimi. Architektoniczny, zdobiony skromną dekoracją snycerską. Jednolity stylistycznie z emporą organową , dwuczęściowy. Prospekt zakomponowany na tle czterech witraży w formie rozety, tworzących prześwit na osi głównej.

Każda część prospektu jest jedo – i dwukondygnacjowa, trzyosiowa, złożona z większej wieżyczki środkowej w formie arkady ujętej po bokach kolumnami z głowicami korynckimi. Nadłucza podwyższone, wypełnione fryzami w kształcie arkad, zakończone łamanym gzymsem.

Segmenty na osiach skrajnych złożone z dwóch bliźniaczych pól piszczałkowych, zamkniętych arkadowo, ujętych mniejszymi półkolumnami. Nad segmentami małe pole w formie arkady, wypełnione niemymi piszczałkami. Skrajne kolumny zwieńczone sterczynami.

Kolorystyka szafy organowej i parapetu empory organowej utrzymana w barwach jasnego i ciemnego brązu. Dekoracje prospektu malowane i złocone, kolumny marmoryzowane.

Podstawa prospektu stanowi górną kondygnację parapetu empory organowej. W prospekcie ustawione jest 64 piszczałki, z tej liczby 46 jest grające, pozostałe to piszczałki nieme. Piszczałki prospektowe należą do dwóch głosów: Pryncypał 8’ i Pryncypał skrzypcowy 8’.

W organach zastosowana jest pneumatyczna traktura gry i registratury, wiatrownice stożkowe.

Piszczałki rozstawione są na wiatrownicach w porządku chromatycznym (tj. od największej do najmniejszej).

W organach zastosowano jeden miech pływakowy z poziomym podawaczem klinowym, poruszanym jednoramiennym, nożnym urządzeniem do kalikowania. Dmuchawa elektryczna umieszczona jest w bocznym pomieszczeniu po południowej stronie chóru muzycznego w odległości około 2 m od miecha. Na kontuarze nad klawiaturą II manuału poniżej manubriów widnieje napis:„OPUS 1912 BRACI RIEGER JÄGERNDORF“ Zakres klawiatur: Manuały: C- f 3 (54 klawisze), Pedał: C- d (27 klawiszy). Głos Oktawa 4' jest transmitowany z Pryncypału 8', Flet major 8' z Bourdonu 16', Dolce 2' z Salicjonału 4', Flet 4' z Rorfletu 8', Oktawbas z Subbasu 16'. Slicjonał 4' na manubrium nazwano Flet 4 ale po rozpoznaniu słuchowym stwierdzono, że jest to głos smyczkowy 4'. W dyspozycji organów przed remontem znajdował się głos Salicjonał 8' z którego wykorzystano piszczałki. Głos Dolce 2' nazwano Picolo 2'. Również jest to głos smyczkowy w którym wykorzystano piszczałki z Salicjonału 8' i Aeoliny 8' z dyspozycji przed remontem w 2000 r. W miejsce Aeoliny 8' w drugim manuale wstawiono Szarf 3x.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Bourdon 16'
2. Pryncypał 8'
3. Gamba 8'
4. Salicjonał 4'
5. Flet major 8'
6. Oktawa 4'
7. Dolce 2'
8. Mixtura 4x
Manuał II
1. Pryncypał skrzypcowy 8'
2. Szarf 3x
3. Rorflet 8'
4. Flet 4'
Pedał
1. Subass 16'
2. Cello 8'
3. Oktawbas 8'
Piano, Mezzoforte, Forte, Crescendo, II/I, Super II/I, I/P, II/P
Waldemar Drabicki "Organy w kościołach dekanatu Łańcut I." (praca mgr KUL)
11.07.2005
Waldemar Drabicki