»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Małopolskie » Rząska »

Rząska

Kościół św. Antoniego z Padwy

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
38 3+P mechaniczna elektryczna
Prospekt

Postmodernistyczny kościół parafialny powstał w latach: 1981-1983. Organy znajdujące się w tej świątyni zbudowane zostały w 1886 roku przez firmę Orgelbau Gebrüder Link Giengen (opus 123) dla kościoła ewangelicko-augsburskiego w miejscowości Aalen na południu Niemiec. Był to 30-głosowy instrument o romantycznej dyspozycji, wyposażony w dwa manuały i pedał oraz trakturę mechaniczną z wiatrownicami stożkowymi, przy czym sekcję I manuału wspomagała dźwignia Barkera. Prospekt organowy reprezentował model architektoniczny, klasycystyczny, pięcioosiowy.

ORYGINALNA DYSPOZYCJA ORGANÓW Z 1886 R.
 
Manuał I
Bourdon 16’
Principal 8’
Gamba 8’
Flöte 8’
Trompete 8’
Gemshorn 8’
Gedackt 8’
Quinte 5 1/3’
Oktave 4’
Fugara 4’
Flöte 4’
Oktave 2’
Mixtur 5-6 fach 2 2/3’
Manuał II
Principal 8’
Gedackt 8’
Salizional 8’
Äeoline 8’
Clarinette 8’
Cornett 5 f. 8’
Oktave 4’
Traversflöte 4’
Dolce 4’
Flautino 2’
Pedał
Principal 16’
Violon 16’
Subbaβ 16’
Posaune 16’
Oktave 8’
Violon 8’
Oktave 4’

W 1947 roku ówczesny opiekun instrumentu, Helmut Bornefeld, opracował projekt przebudowy organów. Jego plany zakładały modyfikację dyspozycji (poprzez przekształcenie jej w duchu Orgelbewegung przy równoczesnej rozbudowie do trzech manuałów) oraz usunięcie większości elementów dekoracyjnych z prospektu. Realizację powyższych zamierzeń powierzono ponownie firmie Link, funkcjonującej wtedy pod nazwą Link-Orgel. Pomimo przeprowadzenia wielu zmian, instrument zachował dotychczasowy numer opus.

DYSPOZYCJA ORGANÓW PO PRZEBUDOWIE W 1947 R.
 
Hauptwerk
Gedacktpommer 16’
Prinzipal 8’
Rohrflöte 8’
Quinte 5 1/3’
Oktave 4’
Trompete 4’
Quinte 2 2/3’
Koppelflöte 2’
Mixtur 4-6 fach 2’
Brustwerk
Trechterregal 8’
Rohrschelle 4’
Terzian 1 3/5’+1 1/3’
Zimbel 3 fach 1/6’
Oberwerk
Lieblich Gedackt 8’
Gemshorn 8’
Quintade 8’
Krummhorn 8’
Prinzipal 4’
Flötgedackt 4’
Sesquialter 2 2/3’ + 1 3/5’
Oktave 2’
Nasat 1 1/3’
Blockflöte 1’
Scharff 4-6 fach 1’
Pedal
Posaune 16’
Prinzipal 16’
Untersatz 16’
Oktave 8’
Choralbaβ 4’ + 2’
Mixtur 5 1/3’ + 4’ + 2 2/3’

Druga przebudowa instrumentu, przeprowadzona również przez firmę Link według planów H. Bornefelda, miała miejsce w 1959 roku. Wiatrownice stożkowe zostały wówczas wymienione na klapowo-zasuwowe. Zmodernizowano również dyspozycję nadając jej kształt, jaki zachowała do chwili obecnej, a także wprowadzono elektryczną trakturę rejestrów. Podczas omawianych prac dotychczasowy prospekt uległ likwidacji, zaś w jego miejsce zamontowano nowy, architektoniczny, pięcioosiowy, utrzymany w stylu neorokokowym z elementami neoregencji. Pochodził on z kościoła św. Marcina w Meβkirch, gdzie zdobił organy firmy Schwarz (Überlingen), jednak w związku z przebudową owej świątyni został stamtąd usunięty w 1955 roku. Pierwotnie struktura ta utrzymana była w kolorze czarnym z elementami marmoryzowanymi, przez co harmonizowała z wyglądem ołtarzy w Meβkirch, jednak z czasem została ona przemalowana.

W 1968 roku miała miejsce wymiana elektromagnesów funkcjonujących w trakturze rejestrowej, natomiast w latach: 1983-1984 przeprowadzono gruntowne czyszczenie organów, a także dobudowano głos Sesquialtera 2 2/3’ oraz połączenie III-I.

Opisany powyżej instrument został zdemontowany w 2008 roku, a następnie przewieziony z Aalen do parafii w Rząsce, gdzie jego montażem zajęła się firma organmistrzowska Andrzeja Buły z Krakowa przy współpracy Jana Jamroga. Należy wspomnieć, iż w Niemczech pozostał dotychczasowy prospekt, w związku z czym organy otrzymały nową strukturę zewnętrzną. Dnia 17 grudnia 2008 roku nastąpił odbiór instrumentu przeprowadzony przez Komisję Muzyki Kościelnej działającą przy krakowskiej Kurii Metropolitalnej. W spisanym wówczas protokole zwarto zwięzłą historię organów, a także zwrócono uwagę na ich dobry stan techniczny oraz właściwie przeprowadzony montaż. Aktu poświęcenia instrumentu dokonał ks. infułat Jerzy Bryła w dniu 22 listopada 2009 roku.

Prospekt organowy architektoniczny, bezstylowy, pięcioosiowy. Stół gry wbudowany centralnie w cokół szafy organowej. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Dmuchawa elektryczna.

Skala organów – 3 manuały: C-g3; pedał: C-f1.

Kolejność głosów w dyspozycji - według rozmieszczenia włączników rejestrowych w stole gry.

Stół gry
DYSPOZYCJA ORGANÓW
Positivwerk
1. Gedeckt 8'
2. Quintade 8'
3. Krummhorn 8'
4. Prinzipal 4'
5. Hohlschelle 4'
6. Rohrnasat 2 2/3'
7. Koppelflöte 2'
8. Tertian 1 3/5'+1 1/3'
9. Scharf 4 fach 1'

Tremulant MW
Vorpleno MW
Pleno MW

Hauptwerk
1. Gedaktpommer 16'
2. Prinzipal 8'
3. Gemshorn 8'
4. Trompete 8'
5. Oktave 4'
6. Nachthorn 4'
7. Rauschharfe 4' 2 2/3'
8. Sesquialtera 2 2/3'
9. Ital. Prinzipal 2'
10. Mixtur 4-6 f. 1 1/3'

Tremulant HW
Vorpleno HW
Pleno HW
Gesamtpleno I. II. III. P.
Zungenpleno I. II. III. P.
Schwellwerk
1. Sordun 8' (faktycznie: Schalmei 8')
2. Rohrflöte 8'
3. Weitgedackt 4'
4. Schalmei 4'
5. Prinzipal 2'
6. Sifflöte 1 1/3'
7. Hürnlein 1 1/7' 16/19' (faktycznie: Quint 2 f. 1'+2/3')
8. Blockflöte 1'
9. Zimbel 3 fach 1/6'

Tremulant SW
Pleno SW
Pedal
1. Prinzipal 16'
2. Untersatz 16'
3. Posaune 16'
4. Oktave 8'
5. Gedecktbass 8'
6. Rauschwerk 3 f. 5 1/3' (faktycznie: Quint 5 1/3')
7. Choralbass 3 fach 4'
8. Rohrpfeife 4' (faktycznie: Trompete 4')
9. Kornett 2'
10. Glöckleinton 2' 1'

Tremulant Ped. c. f.
Vorpleno P
Pleno P
Połączenia: I-II, III-II, III-I, I-P, II-P, III-P.

Urządzenia dodatkowe:
Einzelreg. aus Grupp. züge (wyłącznik rejestrów zbiorowych);
Trzy wolne kombinacje;
Dwie niezależne wolne kombinacje dla sekcji pedału;
Wyłączniki indywidualne głosów językowych;
Dźwignia nożna: Schwellwerk.

Prospekt z 1886 r.
Rekonstrukcja prospektu po przebudowie w 1947 r.
Oględziny i szczegółowe informacje - dzięki uprzejmości Proboszcza, Ks. Kan. Ignacego Moskwy.
Fotografie archiwalne - ze zbiorów parafii.
28.02.2011
Piotr Matoga