»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Instrumenty » Lubelskie » Gołąb »

Gołąb

Kościół św. Floriana i św. Katarzyny

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
12 1+P mechaniczna mechaniczna
Prospekt

Organy barokowe pochodzą sprzed 1650 roku, znajdują się w centrum chóru. W ich skład wchodzi także pozytyw wbudowany w balustradę chóru. Takie umieszczenie pozytywu jest bardzo rzadkim przypadkiem na terenie archidiecezji lubelskiej. W tym dekanacie oprócz organów w Gołębiu tylko w wielkich organach w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą znajdujemy usytuowanie pozytywu w balustradzie chóru muzycznego.

Prospekt organów jest ozdobiony dekoracją snycerską, malowany i złocony. Złożony jest z trójwieżyczkowej sekcji głównej i analogicznego pozytywu dolnego. Stół gry pierwotnie usytuowany był w podstawie sekcji głównej, a po przebudowie dokonanej przez Stanisława Jagodzińskiego w 1908 roku umieszczony został na ścianie tylnej pozytywu dolnego. Dekoracja snycerska prospektu organowego jest wczesnobarokowa.

W zwieńczeniach wieżyczek sekcji głównej oraz w kluczach segmentów międzywieżyczkowych wbudowano główki aniołów. W zwieńczeniu segmentu środkowego pozytywu znajduje się lira dodana w czasie przebudowy w 1908 roku przez Stanisława Jagodzińskiego. Na cokole pozytywu, poniżej gzymsu dolnego występuje lambrekin.

Kontuar organów jest wolnostojący, wbudowany w pozytyw, który był czynny jeszcze do czasu przebudowy w 1908 roku. Na stole gry znajduje się inskrypcja: "Stanisław Jagodziński w Lublinie 1908 r. Op. 14". Organy mają jeden manuał o zakresie od C do f³ oraz pedał o zakresie od C do c¹. Miech magazynowy ma wymiary 2,32 m x 1,18 m. Zaopatrzony jest on w dwa podawacze klinowe, urządzenie do kalikowania i dmuchawę. Głos Viol. Gemshorn 8' ma piszczałki z blachy cynkowej i brzmi smyczkowo, a głos Superoktawa 2' to w rzeczywistości druga Aeolina 8', która gra dopiero od c. Głos Burdon 8-16' jest głosem drewnianym, w 1. oktawie gra jako 8' a od drugiej jako 16'. Głos Mixtura 3 chóry rozpoczyna się jako głos 2' jednorzędowy, na c staje się dwurzędowym a dopiero na c¹ jest trzyrzędowy. Większość piszczałek pochodzi z warsztatu Stanisława Jagodzińskiego z Lublina, gdyż mają na korpusach duże monogramy S. J. Jedynie nie podłączone do wiatrownic prospektowe piszczałki głosu Pryncypał 4', stojące w pozytywie nie mają tych monogramów i tylko one mogą pochodzić z pierwotnie zbudowanego instrumentu z około 1640 roku.

Organy mają dwa urządzenia dodatkowe umieszczone w dolnej części kontuaru jako przełączniki nożne. Pierwszym z nich jest "Połączenie" pedału z manuałem, drugim włącznik "Forte".

Ogólny stan zachowania prospektu można ocenić jako dobry, jednakże wewnątrz szafy stwierdza się zniszczenia biologiczne; dotyczy to zwłaszcza mniejszych piszczałek drewnianych i niektórych ławek.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał
Pryncypał 8'
Viol. Gemshorn 8'
Burdon 8-16'
Aeolina 8'
Majorflet 8'
Flet 8'
Oktawa 4'
Superoktawa 2'
Mixtura 3 x
Pedał
Violoncello 8'
Oktawbas 8'
Subbas 16'
Na podstawie: "Organy w kościołach Dekanatu Puławskiego Archidiecezji Lubelskiej"
Zdjęcie: Wojciech Kopyciński
06.05.2005
Piotr Orzeł