»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Organiści »

OrganiściBogusław Grabowski (Gdańsk)

Ur. w 1955 r. w Sopocie. Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha w 1982 r. Rok wcześniej uczestniczył w Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Interpretacji Muzyki Organowej w Belgii pod kierunkiem prof. Floor Petersa.

Od 1985 r. pełni funkcję głównego organisty w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W tym samym roku rozpoczął też pracę w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie od 1998 jest profesorem (tytuł otrzymał w 2000 r.). Prowadzi klasę organów, a od 2003 r. wykłada także na nowo otwartym kierunku w uczelni - Muzyka Kościelna, gdzie jest obecnie kierownikiem zakładu tej specjalności. Ponadto prowadzi zajęcia w Gdańskim Instytucie Teologicznym będącym filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji oraz na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrywał dla Radia i Telewizji w Polsce, Niemczech, Szwecji i na Ukrainie.

Ma na swoim koncie 10 pozycji fonograficznych nagranych cyfrowo, wydanych zarówno na kasetach jak i płytach CD.

Ostatnio coraz więcej komponuje, szczególnie na głosy wokalne, chór i organy, a także orkiestrę symfoniczną. Prawykonanie w Bazylice Mariackiej 15 sierpnia 1997 r. podczas obchodów jubileuszu 1000-lecia Gdańska jego Pieśni Symfonicznej - Ave Maria na sopran, chór i wielką orkiestrę symfoniczną, specjalnie napisanej i dedykowanej miastu z okazji Milenium, odniosło duży sukces i otrzymało nominację do Pomorskiej Nagrody Wojewody w dziedzinie muzyki za 1997 r.

Od 1978 r. niestrudzenie prowadzi działalność popularyzatorską organizując dotychczas ponad 500 koncertów z udziałem najwybitniejszych organistów, kameralistów oraz chórów i orkiestr z Polski, Europy, a także obu Ameryk, Australii i Japonii. Jest autorem i pomysłodawcą takich cyklów jak Dominikańskie Koncerty, Mariackie Wieczory Organowe, Musica Sacra, Muzyka Przestrzeni Sakralnej; organizował też koncerty w Rumi, Pelplinie, Kartuzach, Wejherowie oraz współorganizował Gdyńskie Koncerty Organowe w kościele NSPJ oraz św. Mikołaja w Gdyni.

Bogusław Grabowski szeroko udziela się również w pracy społecznej na rzecz kultury regionu działając w kilku stowarzyszeniach, m in. jest prezesem Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki Kościelnej oraz wiceprezesem ds. kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, a także członkiem zarządu Gdańskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki.

Przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury, a następnie Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku założył w 1990 r. Gdańskie Centrum Organowe - instytucję mającą na celu promowanie zarówno dawnej jak i współczesnej muzyki we wnętrzach sakralnych. Osią tych wydarzeń muzycznych są cykle letnich koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej odbywającego się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m in. Medal Prezydenta Miasta Gdańska oraz udekorowany został Odznaką Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej Zasłużony Działacz Kultury.