»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Bibliografia

Bibliografia

Dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego
 1. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgiczne po Soborze Watykańskim II, z dnia 8.II.1979 r. (IEP), w: T. Sinka, Zarys liturgiki, Gościkowo-Paradyż 1988.
 2. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II (KL), tłum. polskie w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety deklaracje, Poznań 1986.
 3. Musicam Sacram, instrukcja Kongregacji Obrzędów z dnia 5.III.1967 r. (MS), tłum. polskie w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997.
 4. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR), tłum polskie w: Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
Opracowania
 1. Berwaldt J., Muzyka w Kościele katolickim w polskiej przeszłości i teraźniejszości, w: Muzyka religijna w Polsce, Materiały i studia, t. 10, Warszawa 1988.
 2. Chwałek Jan, Budowa organów, Warszawa 1971
 3. Dorawa M., Organy. Konstrukcja - ochrona - konserwacja, Toruń 1971.
 4. Drobner M., Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.
 5. Duerr A., Die Kantaten von Johann Sebastian Bach, Kassel 1973.
 6. Erdman J., Możliwości wykorzystania organów w obecnej liturgii, Ateneum Kapłańskie (AK) 427/1980.
 7. Erdman J., Organy. Poradnik dla użytkowników, Warszawa 1989.
 8. Filaber A., Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997.
 9. Gembalski J., Muzyka organowa a liturgia. Czy współczesna liturgia jest nośnikiem kultury, w: Współczesna polska religijna kultura muzyczna, Lublin 1992.
 10. Geschichte der katholischen Kirchenmusic, t. 2, Kassel 1976.
 11. Glossaire de l'orgue en 19 langues - nowość! - dystrybucja: Wydawnictwo: CEOS, v.z.w., Gijseralstraat 143, B-9100 Nieuwkerken; tel./fax: +32 33763552. (Słownik organowy w 19 językach: flamandzkim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, katalońsk
 12. Gołos J. Kobus Z., Vogel B., Słownik terminologiczny zabytków, Warszawa 1971
 13. Gołos J., Zabytkowe organy w oczach historyka sztuki, AK 427/1980.
 14. Kaczyński T., W trosce o muzykę kościelną, w: Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, t. 10, Warszawa 1988.
 15. Lewkowicz W., Harmonia gregoriańska, czyli nauka akompaniamentu do melodii gregoriańskich, Poznań-Warszawa-Lublin 1959.
 16. Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, t. 10, Warszawa 1980.
 17. Nikodemowicz A., Muzyka instrumentalna w liturgii w oczach kompozytora, Liturgia Sacra (LS) 3-4/1995.
 18. Opp W., Handbuch Kirchenmusic, t. 2: Orgel und Orgelspiel - nowość! - dystrybucja: Editions Merseburger, skr. poczt. 10 38 80, D-34038 Kassel.
 19. Pawlak I., Funkcje muzyki w liturgii, w: Śpiew wiernych w odnowionej liturgii, Opole 1993.
 20. Pawlak I., Gra na instrumentach - muzyką liturgiczną?, LS 2-4/1995.
 21. Pawlak I., Jaka muzyka w Triduum Paschale?, LS 1-2/1995.
 22. Pawlak I., Omówienie instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, Ruch Biblijny i Liturgiczny (RBL) 3/1981.
 23. Pawlak I., Śpiew i muzyka w obrzędach chrztu dzieci, RBL 2/1972.
 24. Pikulik J., Śpiew i muzyka w historii liturgii, AK 427/1980.
 25. Praca zbiorowa - redakcja Julian Gembalski, Organy na Śląsku II, Zeszyty naukowe nr 30 AM Katowice 2000
 26. Quasten J., Musik und Gesang in der Kulten der heidnischen Antike und der christlischen Fruehzeit, Muenster 1930.
 27. Rak R., Zarys dziejów śpiewu i muzyki w liturgii Kościoła, w: Wprowadzenoie do liturgii, Poznań 1967.
 28. Schaeffer B., Dzieje muzyki, Warszawa 1983.
 29. Schweitzer A., Jan Sebastian Bach, Kraków 1987.
 30. Stefani G., Czy liturgii potrzebna jest jeszcze muzyka, Concilium 1-5/1969.
 31. Szachowicz K., Muzyka liturgiczna w parafiach, w: Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, t. 10, Warszawa 1988.
 32. Tarlinski P., Organy elektroniczne w liturgii - tak czy nie?, LS 3-4/1996.
 33. Ursprung O., Katholische Kirchenmusic, Potsdam 1931.
 34. Waloszek J., Teologia muzyki. Współczesna myśl teologiczna o muzyce, Opole 1997.
 35. Wit Z., Aspekt liturgiczny muzyki kościelnej, RBL 3/1978.
 36. Współczesna polska religijna kultura muzyczna, Lublin 1992.
 37. Zavarsky E., J. S. Bach, Kraków 1985.
Wydawnictwa dokumentalne
 1. Folder wydany z okazji Międzynarodowego Festiwalu Organowego, Sejny 1997.
 2. Folder wydany z okazji poświęcenia organów w kościele Opatrzności Bożej, Katowice-Zawodzie 1999.
 3. Nasza Familia informator parafii Św. Rodziny w Katowicach - wydanie okolicznościowe, Katowice 13.10.2003
 4. Organy kościoła garnizonowego w Jeleniej Górze, DUX 0115b Warszawa 1998
 5. Organy Kościoła Mariackiego w Krakowie, DUX 0225 Warszawa 1996
 6. Program Dni Muzyki Organowej, Kraków 2003
 7. Sound of Silesian Organs vol. IV PRK CD035, Katowice 2000
 8. Sound of Silesian Organs vol. VI PRK CD041, Katowice 2001