»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Historia »

Historia organów

Krótka historia organów - Jakub Garbacz

Geneza organów sięga pięć tysięcy lat wstecz. Wtedy to powstał chiński intrument zwany czeng złożony z bambusowych piszczałek ustawionych na wiatrowni. Instrument ten nie posiadał klawiatury, a grający regulował dopływ powietrza do piszczałek, zatykając odpowiednie otwory w wiatrowni palcami. W III wieku p.n.e. w Grecji powstały organy wodne - posiadające wszystkie części właściwe współczesnym instrumentom. Cechą charakterystyczną organów wodnych było umieszczenie zbiornika wodnego z zanurzonym dzwonem - jego celem było magazynowanie sprężonego powietrza...

Zarys historii organów i muzyki organowej - Jacek Rządkowski

Stan dzisiejszych badań nad powstaniem organów pozwala poznać najbardziej podstawowe fakty dotyczące tego zagadnienia. Niektóre dane - zwłaszcza dotyczące datowania - są rozbieżne u różnych autorów. Jedni spośród nich podają mianowicie, że pierwsze organy zostały skonstruowane w III w. przed Chr.; {1}inni datują ten fakt na II w. przed Chr., uściślając nawet datę: ok. 170 r. {2} Wszyscy natomiast są zgodni co do tego, że wynalazcą organów był Ktesibios, żyjący w Aleksandrii. {3} Prototypem organów były: fletnia Pana (zespół kilku diatonicznych piszczałek trzcinowych, zwany też syrinx); {4} oraz instrument, który dziś znamy jako: dudy (kozioł, czy też: kozę). {5}...