»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Organiści »

Organiści

W tym dziale zamieszczamy notki biograficzne i zdjęcia osób z szeroko rozumianego środowiska organistowskiego. Jednym z zadań naszej strony jest integracja osób pochłoniętych naszą wspólną pasją, zatem w liście alfabetycznej ograniczamy się do podania ogólnych informacji o wykształceniu i pełnionych funkcjach związanych z organistyką. Próby najprostszych choćby podziałów i klasyfikacji okazały się niemożliwe ze względu na wszechstronną działalność niektórych osób, których dane trzeba by było umieszczać kilkakrotnie w różnych działach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania danych o sobie - zamieszczamy przede wszystkim dane wykładowców i absolwentów klas organów akademii muzycznych, ale także dane organistów kościelnych i uczniów klas organów szkół średnich mających na koncie osiągnięcia artystyczne, kompozytorskie, bądź pubklikacje muzykologiczne.

Organistów zainteresowanch opublikowaniem informacji o sobie prosimy o kontakt z redakcją.

 
B
Bokszczanin Jan Bartłomiej (Legionowo)
dr sztuki (kl. organów AM)

C
Ciecierski Jarosław (Olsztyn)
mgr sztuki (kl. organów AM); dyrektor artystyczny Olsztyńskich Koncertów Organowych

Czerwiński Krzysztof (Nowy Jork-Poznań)
Organista, wokalista i dyrygent; stypendysta Eastman School of Music (Univ. of Rochester, NY, USA)

D
Drzewiecka Małgorzata (Gdańsk)
mgr sztuki (kl. organów AM i kl. dyrygentury chóralnej AM)

G
Garbacz Jakub (Łódź)
mgr sztuki (kl. organów AM); organista Bazyliki Archikat. w Łodzi

Gołębiowski Karol (Bruksela)
mgr sztuki (kl. organów AM); dyrektor Europejskiego Festiwalu Organowego

Grabowski Bogusław (Gdańsk)
kompozytor, główny organista Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku

Grudzień Robert (Radom)
mgr sztuki (kl. organów AM)

Guziak Andrzej (Zakopane)
mgr sztuki (kl. organów AM); organmistrz

Gwardak Henryk (Saltvik Wyspy Alandzkie)
mgr sztuki (kl. organów i kl. fortepianu PWSM); organista i kantor kościoła w Saltvik

K
Kamiński Sławomir (Poznań)
prof. AM w Poznaniu

Klarecki Adam (Włocławek)
mgr sztuki (kl. organów AM); organista Bazyliki Katedralnej we Włocławku; wykł. Diec. St. Organist.

Krawiec Waldemar (Zabrze)
mgr sztuki (kl. organów AM); wykł. PSM II st.

Krokowska Agnieszka (Inowrocław)
mgr sztuki (klasa organów i kierunki uzupełniające - AM w Łodzi)

Kubiaczyk Ilona (Łódź)
mgr sztuki (kl. organów AM)

L
Latała Krzysztof (Kraków)
wykładowca AM w Krakowie

M
Malanowicz Jarosław (Warszawa)
ad. II st. kl. organów AM

Markuszewski Michał (Warszawa)
mgr sztuki (kl. organów i fortepianu AM), organista k-ła ewangelicko-reformowanego w Warszawie

Mielewczyk Andrzej (Berlin)
kl. organów i dyrygentury chóralnej Erzbischoefliche Kirchenmusikschule

Mońko Tomasz (Łódź)
mgr sztuki (kl. organów AM)

P
Polska Ewa (Bydgoszcz)
mgr sztuki (kl. organów AM); organistka kośc. Ojców Jezuitów w Bydgoszczy

R
Rządkowski Jacek (Zgierz-Łódź)
mgr teologii - Papieski Wydz. Teolog. w Warszawie; organista par. Św. Teresy i Św. Jana Bosco - Łodź

S
Stanisz Fabian (Gdańsk)
student kl. organów AM

Strzęp Zygmunt (Hamburg)
Absolwent Indiana Univ. School of Music w Bloomington i Hochschule für Musik und Theater - Hamburg

Szelest Marcin (Kraków)
ad. I st. kl. organów AM

U
Urbaniak Krzysztof (Warszawa)
student klasy organów i klasy klawesynu AM w Warszawie

W
Wachowiak Michał (Bydgoszcz)
mgr sztuki; organista Konkatedry w Bydgoszczy

Z
Zalewski Witold (Kraków)
mgr sztuki (kl. organów AM); organista Królewskiej Katedry na Wawelu