»English   »Mapa serwisu   »Kontakt
organy.art.pl » Liturgia » Materiały nutowe »

Przygrywki i opracowania chorałowe

Jacek Rządkowski

Od dawna już najwybitniejsi organiści (zwłaszcza w Kościołach Protestanckich) zwykli pieśni (chorały) poprzedzać improwizacjami, w których przy pomocy symbolicznych zwrotów zwanych figurami retorycznymi rozważali językiem muzyki treść teologiczną pieśni. Niedościgłym w tym względzie wzorem jest twórczość Johanna Sebastiana Bacha. Nikt przed nim i po nim nie wzniósł się na wyżyny tak idealnej syntezy treści teologicznych, kombinacji numerologicznych, a zarazem muzyki doskonałej w każdym jej elemencie składowym - zwłaszcza zaś w dziedzinie harmoniki, polifonii i pewnego szczególnego układu harmonicznych napięć budujących strukturę poszczególnych fraz i całości dzieła w sposób nieomylnie rozpoznawalnych od pierwszego momentu brzmienia tej muzyki. Przed Bachem i po nim chorały opracowywało wielu kompozytorów.

W Kościele katolickim częściej mamy do czynienia z formą krótkich wstępów do pieśni, pisanych chętnie choćby przez Chlondowskiego, Rączkowskiego, Rosińskiego i wielu innych. Wszystkie te formy, a także próby ich syntezy mogą znaleźć miejsce w liturgii sprawowanej dziś. Zachęcamy Kolegów Organistów i kompozytorów do nadsyłania swoich opracowań.

Bądźże pozdrowiona
U drzwi Twoich stoję Panie
"Pobudki" z "Gorzkich Żali"
Preludium kolędowe w stylu F. Chopina
"Alle Menschen mussen sterben" (w stylu Maxa Regera)
Alle Menschen mussen sterben" (w stylu Bacha)
"Ein' feste Burg ist unser Gott" (w stylu Maxa Regera)
"Wachet auf, ruft' uns die Stimme" (w stylu Maxa Regera)
Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże
"Jesus Christus unser Heiland" (w stylu Maxa Regera)